Alle nieuwsberichten

 Home / Nieuws
Uitbreding team

Curalys verwelkomt

Meester Geert Waeterloos komt Curalys Advocaten versterken! Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Tevens is hij curator.

Padel - juridisch

De juridische spelregels van padel

Padel is de snelst groeiende sport van Vlaanderen. Het is een van de sporten die tijdens de coronamaatregelen kon worden beoefend, omdat ze buiten kan plaatsvinden en omdat deelnemers voldoende afstand houden. In het Vlaams Parlement werden verschillende vragen gesteld over de vergunningssituatie van de padelvelden.
lees meer...

Uitbreding team

Curalys verwelkomt

Curalys Advocaten is verheugd u te mogen aankondigen dat het team met ingang van 01.12.2020 wordt versterkt met de komst van meester Michiel DEWEIRDT en meester Lise VANDENHENDE. Beide ervaren advocaten zijn uitermate gespecialiseerd in het onroerend erfrecht en actief in het administratief en omgevingsrecht, meer specifiek het milieurecht, het ruimtelijk ordeningsrecht en onteigeningen.

pop-ups

Stallen agrarisch gebied

Goed nieuws voor de paardenliefhebber: hobbystallen voor weidedieren in landbouwgebied (onder voorwaarden) mogelijk.

De Vlaamse Regering heeft bij Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (hierna: het “Decreet”) een aantal aanpassingen doorgevoerd in de zogenaamde Codextrein.
lees meer...

pop-ups

GDPREADY? Bent u mee met de AVG?

Binnen minder dan 250 dagen, meer bepaald op 25 mei 2018, zal de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’), beter gekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), definitief van kracht worden in Europa en dus ook in België. Zij vervangt de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten en is in het leven geroepen om burgers op een betere en meer uniforme manier te beschermen tegen inbreuken op hun privacy; dit uiteraard aangepast aan de huidige digitale realiteit.
lees meer...

pop-ups

Een nieuw huurregime voor pop-ups

De laatste jaren kan men niet meer naast het pop-up fenomeen kijken, ze schieten als het ware als paddenstoelen uit de grond. Pop-upwinkels, pop-uprestaurants, pop-upbars, … ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Deze pop-ups zijn vaak slechts een kort leven beschoren: enkele maanden tot een jaar, doch veel langer bestaan deze tijdelijke handelsvestigingen doorgaans niet. Tot voor kort bestond er evenwel geen specifieke juridische omkadering voor het tijdelijk bezetten van een pand in het kader van een pop-up. Tot nu.
lees meer...

team

Curalys verwelkomt

Curalys Advocaten heeft zich sinds kort versterkt met de komst van meester Laurens MERTENS, gespecialiseerd in o.a. huurrecht, handels- en vennootschapsrecht en verbintenissen.

Tevens kunnen wij de komst van meester Emily DE CEUNINCK aankondigen. Meester DE CEUNINCK is gespecialiseerd in (inter)nationaal straf(proces)recht en jeugdrecht en zal vanaf 1 juli 2016 het kantoor vervoegen.

new site

Vernieuwde website

Sinds begin dit jaar heeft Curalys Advocaten een nieuwe website.
Onze site is nu ook makkelijk consulteerbaar op smartphone en tablet en moet u toelaten om nog eenvoudiger en sneller door te klikken naar de informatie die u zoekt. Voor algemene vragen of opmerkingen kan u steeds gebruik maken van de contactmodule.

Altijd welkom!