Info & werkterreinen

Advocaten bij de Orde van Advocaten Balie Gent.
Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN EUROPE.
Voor de beroepsregels en gedragscode: zie www.advocaat.be


De advocaten nemen deel aan de tweedelijnsbijstand in het kader van een verantwoord ondernemen. De cliënt wordt in het kader van de dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010) geïnformeerd bij de eerste consultatie op kantoor.

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Aannemings- en bouwrecht
 • Bankenrecht en consumentenkredieten
 • Echtscheidingsrecht
 • Erfrecht
 • Huurrecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Invordering
 • Jeugdrecht en jeugdbeschermingsrecht
 • Lichamelijke schade
 • Maritiem recht
 • Notarieel recht
 • Personen- en familierecht
 • Strafrecht
 • Transportrecht
 • Verkeersrecht
 • Vastgoedrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten
 • Verzekeringsrecht

Heeft u juridische bijstand nodig? Wees vrij ons een bericht te versturen. Nadien contacteren wij u zo spoedig als mogelijk.


Uw bericht is succesvol verstuurd!