Team

 Home / Team / Peter Ballinckx

Peter Ballinckx

Advocaat

Zend een e-mail

Algemeen

Peter Ballinckx (geboren te Gent op 17 november 1966) studeerde Grieks-Latijn aan het Sint-Lievenscollege te Gent. Hij studeerde in 1992 af als licentiaat in de rechten (optie: burgerlijk recht) aan de Universiteit Gent en werd in september van dat jaar ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent.

Voornaamste werkterreinen

  • Aannemingsrecht en bouwrecht en bouwpromotie
  • Contractenrecht en bijzondere overeenkomsten
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verzekeringsrecht
  • Verkeersrecht en lichamelijke schade